Cajoma Consulting är vilande fr o m 2022-05-02 tills vidare.

Cajoma Consulting är registrerad som enskild firma och har sitt säte i Uppsala. Företaget erbjuder konsulttjänster inom huvudsakligen tre områden: hållbar utveckling, trafiksäkerhet och utbildning.

Företaget drivs av Magnus Andersson. Magnus Andersson doktorerade i statsvetenskap vid Vrije Universiteit i Amsterdam år 1999. Avhandlingen handlade om styrmedel och implementeringsprocesser i Polens miljöpolitik före och efter det politiska systemskiftet år 1989.

Under sin akademiska period fram till år 2003 sysslade Magnus Andersson även med klimatpolitik (Wageningen Universiteit, Nederländerna) och hållbar utveckling (Baltic University Programme vid Uppsala universitet).