Hållbar utveckling

– Upphandling av hållbara transporter
– Ökad säker cykling
– Hållbar stadsutveckling
– Fossilbränslefria energilösningar i lokalsamhället
– Arbetsmiljö och social hållbarhet
– Aktörsbaserade problemanalyser

Trafiksäkerhet

– Praktisk tillämpning av nollvisionens programteori
– Studier om trafiksäkerhetspolitik med i riktning på målstyrning, implementering, drivkrafter/motkrafter och utvärdering
– Trafiksäkerheten i kommunerna med fokus på oskyddade trafikanter
– Aktörsbaserade problemanalyser

Utbildning

– Fingerprints Learning – adjustment of education to the individual needs of the elderly. europeiskt samarbetsprojekt
– Skräddarsydda utbildningar om hållbar utveckling och trafiksäkerhet

Cajoma Consulting är verksamt inom tre områden: hållbar utveckling, trafiksäkerhet och utbildning.

Cajoma Consulting utför utvärderingar och analyser. Resultaten redovisas huvudsakligen i rapportform.

Inom ramen för sitt kompetensområden kan Cajoma Consulting erbjuda seminarier, föreläsningar och andra kunskapsorienterade tjänster. Cajoma Consulting kan också erbjuda projektledningstjänster samt textkorrigeringar.

Bland Cajoma Consultings uppdragsgivare kan nämnas: Q3 – Forum för hållbara transporter, Trafikverket och Magnus Mattisson Tillgänglighet.