Cajoma Consulting avser att studera den artificiella intelligensens risker, osäkerheter och möjligheter med fokus på Large Language Models, AGI och  Super Intelligence. Maskininlärningsmodeller har utvecklats så fort att existerande säkerhetsmekanismer  inte lever upp till de utmaningar de ställs inför. AI är på väg in i en hastigt accelererande självförbättringsspiral.

Referenser

Häggström, Olle (2023). Tänkande maskiner. Den artificiella intelligensens genombrott. Fri tanke.
Strumke, Inga (2023). Maskiner som tänker. Algoritmernas hemligheter och vägen till artificiell intelligens. Polaris.

 

Artificiell intelligens nytt projektområde