Sustainable development

– Upphandling av hållbara transporter
– Ökad säker cykling
– Hållbar stadsutveckling
– Fossilbränslefria energilösningar i lokalsamhället
– Arbetsmiljö och social hållbarhet
– Aktörsbaserade problemanalyser

Road Safety

– Praktisk tillämpning av nollvisionens programteori
– Studier om trafiksäkerhetspolitik med i riktning på målstyrning, implementering, drivkrafter/motkrafter och utvärdering
– Trafiksäkerheten i kommunerna med fokus på oskyddade trafikanter
– Aktörsbaserade problemanalyser

Education

– Fingerprints Learning – adjustment of education to the individual needs of the elderly. Europeiskt samarbetsprojekt
– Skräddarsydda utbildningar om hållbar utveckling och trafiksäkerhet

Cajoma Consulting provides services within the following areas: sustainable development, road safety and education.

Cajoma Consulting offers training and workshops for families, parents and adults. Cajoma Consulting leads activities for adults’ education in the area of healthy lifestyle. During 2013 and 2014 Cajoma Consulting organized workshops and lectures about healthy food, the work environment in public schools and road safety issues. Cajoma Consulting also promoted co-operation between parental organizations and public schools and organized lectures about bicycle traffic for seniors. In 2016 and 2017, Cajoma Consulting is the Swedish project partner in the European educational project Fingerprints Learning which has people 65+ as its target group.