Sötsaker och hälsa i dagligvaruhandeln – Magnus Andersson, Cajoma Consulting 2021

Den övergripande syftet med rapporten var att undersöka i vilken grad hållbarhetsarbetet inom dagligvaruhandelns tre största aktörer i Sverige – Ica, Axfood och Coop – inkluderar åtgärder för att minska den ohälsosamma konsumtionen av godis och andra sötsaker. Frågeställningar:

  • Hur ser den aktuella diskussionen inom dagligvaruhandeln om sötsakernas negativa hälsokonsekvenser? Hur ser man på ett eventuellt införande av en sockerskatt?
  • I vilken grad utgör Agenda 2030 en drivkraft för att djupare integrera hälsofrågorna i det pågående hållbarhetsarbetet inom dagligvaruhandeln?
  • Vilka samarbeten har dagligvaruhandeln utvecklat med andra aktörer i samhället för att minska konsumtionen av godis och andra sötsaker och främja en ökad folkhälsa?
  • Vilka är möjligheterna att påverka konsumenter i socioekonomiskt utsatta områden?
  • Vilka utmaningar och hinder finns i arbetet med att minska konsumtionen av godis och andra sötsaker?

De tre representanterna för dagligvaruhandeln som intervjuades för denna studie uttryckte enighet om att avsaknaden av tydliga mål i det nationella folkhälsoarbetet försvårar dagligvaruhandelns arbete med hälsa. Dagligvaruhandeln följer  debatten om ett eventuellt införande av en sockerskatt men har ännu inte beslutat hur man kommer att ställa sig till en sockerskatt.
Flera utmaningar för arbetet med att minska konsumtionen av godis och andra sötsaker identifierades.
–    Det låga priset på godis, tillsammans med avsaknaden av  en sockerskatt, försvagar konsumenternas incitament att minska sin efterfrågan på godis och andra sötsaker.
–    Exponeringen av godis i livsmedelsbutikerna är omfattande, särskilt i området närmast kassorna.
–    Det är en stor utmaning att få med sig alla handlare i förändringsarbetet för ökad hälsa. Inte minst gäller det de handlare som är verksamma i socioekonomiskt utsatta områden.

 

Sötsaker och hälsa i dagligvaruhandeln – ny rapport 2021