Cajoma Consulting har författat och publicerat rapporter sedan 2003. Flera av rapporterna har  författats tillsammans med Evert Vedung. Nedan följer ett urval av Cajoma Consultings rapporter.
2017
2016 och tidigare