Cajoma Consulting kan erbjuda konsulttjänster inom följande områden:

– Upphandling av hållbara transporter
– Ökad säker cykling
– Hållbar stadsutveckling
– Fossilbränslefria energilösningar i lokalsamhället
– Arbetsmiljö och social hållbarhet
– Aktörsbaserade problemanalyser

FHF – Sustainable development and equity – Report nr 4 2003