Äldre cyklisters syn på sina egna möjligheter att påverka sin säkerhet i trafiken – Magnus Andersson 2020

Under perioden 2015-2019 omkom 105 cyklister i Sverige. Av dessa var 61 cyklister över 65 år vilket motsvarar 58 procent av samtliga dödade cyklister.

Projektet ”Äldre cyklisters syn på sina egna möjligheter att påverka sin säkerhet i trafiken” genomfördes under 2019 och 2020 av Magnus Andersson, Cajoma Consulting. Projektet, som finansierades av Skyltfonden vid Trafikverket, baserades på en litteraturöversikt och 17 intervjuer med cyklister mellan 65 och 83 års ålder. Projektet inriktades på tre områden: cykelhjälmsanvändning, cykelns status och risksituationer i trafiken.

Studien innehåller 22 rekommendationer riktade till äldre cyklister. Bland dessa finns följande: Att alltid använda cykelhjälm, även vid kortare cykelsträckor. Att alltid avstå från alkohol i samband med cykling. Att försöka undvika att cykla i korsningar utan trafikljus. Att inte blint lita på högerregeln i korsningar. Att försöka leda cykeln vid passager som känns otrygga. Att planera cykelturen efter den säkraste vägen även om den inte är lika med den närmaste vägen. Att sänka sadelhöjden så att man som cyklist alltid kan ha markkontakt med fötterna när man sitter på sadeln. Att vid inköp av cykel välja en cykeltyp av rätt storlek och som möjliggör att sadelhöjden går att sänka tillräckligt mycket. Att göra en balansanalys i samband med hälsokontroller och att regelbundet balansträna.

För att långsiktigt kunna främja äldre cyklisters säkerhet behövs en systematisk uppbyggnad av kunskap om hur äldre cyklister hanterar olika moment i sin cykling. Hur utbildningar för äldre cyklister ska utformas och genomföras i framtiden är en central utvecklingsfråga.

2020: Äldre cyklisters syn på sina egna möjligheter att påverka sin säkerhet i trafiken